שינוי פרטי ההזמנה; ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

שינוי פרטי ההזמנה: ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

  1. הרשת תהא רשאית לבטל הזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא תישא בכל אחריות לכך, ובלבד שתישלח למשתמש הודעה על ביטול ההזמנה בתוך 4 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה (למעט יחידות חריגות).
  2. המשתמש רשאי לבטל את העסקה רק בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, התקנות שהותקנו מכוחו וכן חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986. על אף האמור, ניתן לבטל את העסקה עד 30 יום ממועד קבלת המוצר, בכפוף לאמור בסעיפים ‏‏49 עד ‏50 בתקנון.
  3. משתמש המעוניין לבטל את העסקה ימסור לרשת הודעת ביטול באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מוקד השירות כהגדרתו בסעיף ‏75 בתקנון (במסגרת שעות הפעילות). בהודעת הביטול יפרט המשתמש את תאריך הרכישה, מספר ההזמנה ואת סיבת הביטול.
  4. המוצרים שהעסקה בגינם בוטלה יוחזרו לנקודות המכירה של הרשת המופעלות על ידי עובדי הרשת (ולא על ידי חיילים) כשהם שלמים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית בצירוף חשבונית הקנייה המקורית ובטרם חלפו 30 יום ממועד קבלתם. לחלופין, ניתן להחזיר את המוצר (בכפוף לתנאים האמורים בסעיף זה לעיל) לאחת מהנקודות הבאות:

א.                  מרכז לוגיסטי באר שבע - הזורע 12 עמק שרה.

ב.                  סניף כוורת בית החייל - ויצמן 60 ת"א.

ניתן להגיע לנקודות אלה ולמסור את המוצר או לשלוח את המוצר באמצעות הדואר, על אחריות השולח ועל חשבונו.

  1. ביקש המשתמש לשנות את פרטי החיוב, לרבות את מספר התשלומים, השינוי יבוצע בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי.
  2. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה, אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של תקנון זה, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם.
  3. במקרה של מוצר פגום, על הנמען לפנות ישירות לאחת מנקודות המכירה של הרשת ולהשיב את המוצר הפגום.