החזרה של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני:

(1) בהתאם לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 ("החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי"), בסניפי כוורת המופעלים על ידי האגודה למען החייל (ע"ר) – רשת כוורת ("כוורת") ניתן למסור, ללא תשלום, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר שנרכש על ידך. כמו כן, בסניפי כוורת הנ"ל מוצבים מיכלי איסוף פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני/מנורות/סוללות. אין למסור או להשליך במיכלי האיסוף פסולת מזיקה ו/או שאינה פסולת ציוד חשמלי וסוללות. 

מכח התקשרות כוורת עם חברת מ.א.י מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ ניתן למסור פסולת ציוד חשמלי וסוללות בנקודות איסוף המופעלות על ידי מ.א.י אשר פירוט שלהן ניתן למצוא באתר מ.א.י המתעדכן מעת לעת.

(2) במקרה של רכישת מוצרים המסופקים לביתו של הרוכש, יתאפשר לרוכש למסור במועד האספקה של המוצר הנרכש, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, בכמות או במשקל הדומים למוצר הנרכש, הכל כקבוע בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי. מסירה כאמור תהיה כפופה להודעת הרוכש מראש. השירות יינתן ללא תשלום בכפוף לכך שהמכשיר הישן יהיה מנותק ומפורק וראוי לפינוי מיידי.