ביטול עסקה

שימו לב השדות בטופס שיש להם כוכבית הם שדות חובה

ביטול עסקה

ביטול רכישה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט תתבצע באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוח לרשת. בהודעת הביטול על הלקוח למסור את שמו ומספר תעודת הזהות שלו, וכן את פרטי העסקה אותה הלקוח מבקש לבטל. אם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – יש לספק גם את מספר הטלפון של המשלם המופיע בהזמנה.

ניתן לבטל הזמנה באחת מדרכי הביטול המופרטות להלן:

1.בטלפון שרות הלקוחות 037650306

2. באינטרנט, בקישור הייעודי המופיע באתר תחת הכותרת "ביטול עסקה"

לקוח רשאי לבטל עסקה, בהתאם להוראות ביטול עסקה כפי שהן מופיעות בתקנון האתר ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות הרשת להוראות החוק יגברו הוראות החוק), תוך 14 יום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר בניהם.

על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשתייה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר בניהם.

ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין הרשת לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). 

הרשת תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

במקרה של ביטול עסקה\ עקב פגם תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורף יתאום המועד לאיסוף המוצר.

החזרה כספי וביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראותה דין.

הנך מתבקש/ת לשמור את האסמכתא בגין ביצוע ההזמנה וכן להימנע משימוש במוצרים אשר בכוונתך להחזיר. 

טופס ביטול עסקה